Fakulta bezpečnostního managementu

Děkanát

 
Děkan: doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D.
 
Sekretariát tel. 974 828 017
email: FBM@polac.cz

Proděkan pro studium a rozvoj Mgr. Josef DUBSKÝ  

Proděkan pro vědu a výzkum Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.