Fakulta bezpečnostního managementu


O fakultě


Fakulta bezpečnostního managementu realizuje následující studijní programy a obory:

Základní organizační články FBM tvoří katedry, které zajišují proces výuky a výzkumnou činnost.

Katedra jazyků (KJ)
Katedra krizového řízení (KKRIZ)
Katedra managementu a informatiky (KMI)
Katedra soukromoprávních disciplín (KSPD)
Katedra společenských věd (KSV)
Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD)
Katedra bezpečnostních studií