Fakulta bezpečnostně právní

Děkanát

 
Děkan: pplk. Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D.  
 
Sekretariát tel. 974 828 367
email: fbp@polac.cz
 

Proděkan pro studium a rozvojMgr. Jozef TÓTH   

Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc.