Studijní informační systémKatedry a oddělení
Knihovna
  Mezinárodní vědecká
  konference "Aktuální otázky
  vězeňství"
-----------------------------------------------------------------


  Den otevřených dveří
------------------------------------------------------------------
  "Bezpečnostní teorie a praxe"
  v Seznamu recenzovaných
  neimpaktovaných periodik

  Sympozium katedry
  soukromoprávních disciplín------------------------------------------------------------------
  Termíny přihlašování
  magisterských studijních
  programů letní sem. 2014/15------------------------------------------------------------------
  Vánoční koncert Hudby
  Hradní stráže a Policie
  České republiky

Mezinárodní spolupráce
Erasmus+Bezpečnostní teorie a praxe
Informace o studiu a kurzechVěda a výzkum
Přístup do poštyKontakt
www.policie.czwww.mvcr.cz
© 2014 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz