Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií zajišťuje výuku v předmětové skupině politologie a sociologie, kde jsou vyučovány povinné, povinně volitelné i volitelné předměty ve všech akreditovaných studijních programech napříč celou univerzitou. Zároveň katedra zabezpečuje výuku předmětu Bezpečnostní politika a Extremismus, které katedru profilují a umožňují spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky MVČR, Vězeňskou službou a Bezpečnostní informační službou. Katedra se podílí na vědeckovýzkumné činnosti, přičemž se zaměřuje na výzkum radikalizace v českých věznicích a antiradikalizační a deradikalizační politiky, včetně politiky protiextremistické. Katedra v rámci CŽV nabízí kursy pro zájemce z řad PČR, Vězeňské služby, AČR, učitele středních policejní škol na následující témata: krajní pravice a islamismus, moc médií, symbolika kriminálního tetování. 
Vedoucí katedry :doc. Ing. Dr. Štefan Danics Ph.D.
 
 email: tovacovska@polac.cz

tel.: 974 828 244