Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD)

Katedra veřejnoprávních disciplín je zařazena do organizační struktury Fakulty bezpečnostního managementu. Z hlediska struktury právní vědy obecná teorie práva (právověda) a státověda včetně konstitucionalismu jsou dominantními předměty vyučovanými nejen na obou fakultách naší univerzity, ale též v doktorském studijním programu (Ph.D.). Byť katedra veřejnoprávních disciplín je jedna ze čtyř právních kateder na naší univerzitě, svým metodologickým rozsahem ovlivňuje významným způsobem nejen výuku práva, ale též příbuzných aplikovaných oborů. Mezi vyučované obory patří zejména: Teorie práva a státověda (státní postupová zkouška, státní doktorská zkouška v podobě Teorie státu a práva), Ústavní právo a státověda (státní postupová zkouška), Evropské právo, Mezinárodní právo veřejné, Mezinárodní humanitární právo, Lidská práva a policie, Listina základních práv a svobod, Globalizace a lidská práva, Státní vexilologie a heraldika. Vědeckovýzkumná činnost katedry se zabývá úzkoprofilovými diskursními problémy aktuálních otázek lidských práv a globální bezpečnosti.Vedoucí katedry: doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.  
 
Sekretariát: email: kvpd@polac.cz

tel.: 974 828 273
 
 
Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2019)