Katedra veřejné správy (KVS)

Katedra veřejné správy je jedním z pracovišť Fakulty bezpečnostního managentu Policejní akademie České republiky v Praze. Zabývá se vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činností v oboru správního práva a správní vědy, dále pak práva životního prostřední a finančního práva. Vzdělávací činnost realizuje ve všech akreditovaných studijních programech napříc celou univerzitou. Její úkoly zajišťuje skupina akademických pracovníků a provozních zaměstnanců ve spolupráci s vedením univerzity.
Současné výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny do oblasti správního trestání v návaznosti na prinicipy dobré správy formulované v dokumentech Rady Evropy.
Vedoucí katedry: doc. PhDr. JUDr. Zdeněk Fiala, Ph. D.
 
Sekretariát: email: kvs@polac.cz

tel.: 974 828 265