Povodně 2017

   

Policejní akademie České republiky v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstvem životního prostředí České republiky a Svazem vodního hospodářství České republiky, z. s. pořádá

ve dnech 20. - 21. září 2017

mezinárodní vědeckou konferenci

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

Akce se koná pod záštitou

ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce
rektora Policejní akademie České republiky v Praze doc. JUDr. Mgr. Josefa Salače, Ph.D.,
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslava Ryby,
a předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství České republiky, z. s. RNDr. Petra Kubaly

Konference proběhne v těchto tematických blocích:

Součástí konference bude i představení nové publikace o povodňové ochraně v České republice.

Aktuální pracovní program konference (stav k datu 15. září 2017) viz  ZDE

Místo konání konference: Policejní akademie České republiky v Praze (Lhotecká 559/7, 143 01 Praha)

Pozice Policejní akademie České republiky v Praze viz ZDE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E)

Spojení na Policejní akademii České republiky v Praze městskou hromadnou dopravou, metro Kačerov, autobusy 139, 150 a 196, podrobnosti viz ZDE.

Kontaktní e-mail: povodne2017@seznam.cz

Závazné termíny:

Registrace přihlášek a úhrada poplatku byla posunuta do 30. srpna 2017

Účet pro úhradu účastnického poplatku:

číslo účtu pro platební styk v rámci Komerční banky: 0000510125040217/0100
číslo účtu pro platební styk z jiné banky: 51-0125040217/0100
variabilní symbol: 19972002

Přihlašovací formulář viz  ZDE.

Účastnický poplatek ve výši 1 200,- Kč ZAHRNUJE účast na konferenci, obědy dne 20. a 21. září, další občerstvení, společenský večer a sborník na CD.

Účastnický poplatek NEZAHRNUJE ubytování, které je možné na vyžádání zajistit v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze za 161,- Kč na noc (včetně snídaně).
POKYNY PRO AUTORY

V kontextu konference se plánuje vydání elektronického sborníku a vědecké monografie (tištěné či elektronické).

V souvislosti s elektronickým sborníkem (ve formě CD s ISBN) se předpokládá zveřejnění prakticky všech příspěvků, souvisejících s tématem, rozčleněných do tematických bloků.

Ve sborníku budou zveřejněny příspěvky, které organizátoři obdrží do 10. září 2017 včetně.

Termín pro zaslání příspěvku do monografie je 30. září 2017 (tedy až po skončení konference).

V souvislosti s monografií se předpokládá následující:

Vazba na samotnou konferenci není přímá. V rámci monografie mohou být uvedeny příspěvky od autorů, kteří se na konferenci přímo nepodíleli a nevystupovali zde - naopak, ne všichni vystupující mohou automaticky předpokládat zařazení do monografie.

Monografie je koncipována jako logicky navazující sled příspěvků (pojatých jako kapitoly), kde autoři budou uvedeni v úvodu či v tiráži, nikoli u nadpisů jednotlivých kapitol.

V rámci monografie se předpokládá určitá logika, co se týče návaznosti či rozsahu kapitol. Konečné slovo o zařazení dané pasáže náleží vědeckému výboru konference.

Formální úprava příspěvků do monografie se očekává v zásadě obdobná, jako v případě časopisu Bezpečnostní teorie a praxe:

Monografie bude recenzována přinejmenším dvěma nezávislými externími experty.

Pro potřeby sborníku se instrukce pro potřeby monografie chápou jako doporučující (zveřejněny budou texty, ale i powerpointové prezentace).

Organizační výbor konference:

Policejní akademie České republiky v Praze:

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky:

Ministerstvo životního prostředí:

Svaz vodního hospodářství: